تبلیغات
سرباز ولایت - مختصر کلامی با دوستان ولایتمدار **یادآوری**
سرباز ولایت
ای پیر جماران تا امام خامنه ای هست ، علمت بر دوش است
رهبر معظم انقلاب
دراین جنگ نرم،کافی است هواداران جبهه حق بیدارباشندو بیکار ننشینند چراکه زبان حق همیشه مؤثرتراز زبان باطل استباید توجه داشت که انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی ایران یکی از مهمترین و در عین حال مردمیترین پدیده در میان اتفاقات چندین قرن اخیر دنیا است چرا که انقلاب موجب حفظ اقتدار و استقلال و عزت همة ایرانیان شد. همان عزت و افتداری که قرنهای متمادی با استعمار و سلطهجویی استثمارگران به چالش کشیده شده بود. به این ترتیب کاملاً واضح است که قدرتهای استکباری دنیا انواع و اقسام توطئههای را بر علیه این انقلاب و حکومت و بر علیه ولایت فقیه، زمینهسازی و اعمال میکنند در این میان وظیفة ملت ایران، به ویژه جوانان چیست؟
به عقیدة ما جوانان باید با حفظ اصل اعتدال، به طور معقول و منطقی از انقلاب و رهبر آن دفاع کنند وباید بدانند هرگونه طرفداری افراطی از روی احساسات تهی از تعقل و تدبیر، نه تنها موجب تقویت و اقتدار انقلاب و رهبر آن نمیشود بلکه موجب تضعیف آن میگردد. جوانان باید با احساسات و شور همراه با شعور و منطق از انقلاب و رهبری دفاع کنند. حال سؤال اینجاست که راههای دفاع از انقلاب چیست و وظایف جوانان در این مورد چه میباشد در این مورد ذکر دو مورد مهم به نظر میرسد:
اول: آنکه جوانان باید پشتیبان ولایت فقیه بوده و سخنان و راهکارهای حضرت امام (ره) را دقیقاً به کار بندند در حال حاضر هم باید با دفاع و پشتیبانی کامل از حضرت آیت الله خامنه ای فرامین و فرمایشات ایشان را مدنظر قرار داده و به آن عمل کنند.
دوم: جوانان عزیز باید خطرات و آسیبهایی که انقلاب و نظام ما را تهدید میکند با بصیرت تمام شناخته و در مقابل آن بایستند و به طور خلاصه باید دانست که خطرات و آسیب هایی که انقلاب و نظام ما را تهدید می کند از این قرارند:
1. تضعیف ولایت فقیه، 2. ترویج جدایی دین از سیاست. 3. تضعیف ارگانها و نهادهای قانونی کشور. 4. تضعیف وترور شخصیت روحانیّت و تلاش در جهت جدایی آنها از مردم و به انزوا کشاندن آنها. 5. ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم. 6. حذف نیروهای مخلص انقلاب و امام. 7. ایجاد تفرقه و تشتت در جامعه. 8. تهاجم همه جانبة فرهنگی و رواج فساد و اباحهگری در جامعه. 9. شایعه پراکنی. 10. تضعیف مبانی دینی و...
این مسایل، خلاصهای از دهها آسیب و خطری است که دشمنان با تمام توان سعی در تضعیف و در نهایت براندازی انقلاب و جمهوری اسلامی دارند. به عقیدة ما بهترین وظیفة آنست که ضمن هوشیاری و دقت نظر، همة ما حول محور ولی فقیه باشیم و در همة عرصهها حضوری فعال داشته باشیم. علاوة بر این باید ضمن شناختن این خطرات و آسیبها، راههای برخورد با توطئه دشمنان برای حفظ انقلاب را بدانیم.
راههای برخورد با توطئه دشمنان برای حفظ انقلاب :
با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب، میشود وصول به این راههای را در کلام ایشان جستجو کرد:
1. تداوم راه و یاد امام خمینی (ره) : بیشک یکی از بهترین راهکارهای مقابله با توطئهها آن است که راه و خواستة حضرت امام (ره) عملی شود. رهبری در این مورد میفرماید: ما نباید بگذاریم نظام اسلامی از ریشة خود «امام» جدا شود.
2. پافشاری بر اصول و ارزشهای الهی:
3. حفظ ارتباط با خدا و اخلاص در عمل و تعمیق معارف اسلامی: رهبر انقلاب: راه نجات، صلاح و پیروزی بر دشمنان خبیث، حفظ ارتباط با خدا، توکل بر او، نترسیدن از دشمنان خدا و با همه وجود حمایت و حراست از جمهوری اسلامی می دانند.
4. حفظ وحدت کلمه: ایشان میفرمایند: وحدت کلمه، رمز پیروزی ملت ایران در مراحل مختلف بوده است.
5. دشمنشناسی و تداوم مبارزه با دشمن و حفظ آمادگی دفاعی: رهبرمعظم انقلاب میفرمایند: کشور و ملت ایران به مناسبت سوابق تاریخی، اقتصادی و سیاسی که در دنیا برای خود تعریف کرده است دشمنانی دارد. ایشان در جای دیگری تأکید میکنند ما آمادگی برای دفاع از انقلاب را همیشه لازم میدانیم، نباید روزی بر ما بگذرد که اهمیت آمادگی عمومی، مغفول عنه واقع شود.
6. خسته نشدن و جذب دنیا و راحتی آن نگردیدن: رهبر انقلاب امروزه هدف امریکا و استکبار این است که انقلاب و جمهوری اسلامی و ملت ایران را وادار کند که اعلان نماید از حرف خود و حرف امام برگشته است... امروز هم اگر میخواهید ایران عزیز و سربلند بشود...راهش ایستادگی در مقابل توقعات دشمن است.
7. طرد کامل فرهنگ منحط غربی: ایشان در این مورد نیز میفرمایند: فرهنگ غرب، فرهنگ برنامهریزی برای فساد است، فرهنگ دشمنی و بغض با ارزشها و درخشندگیها و فضیلتهای انسانی است... جوانان عزیز!‌دشمن روی شما سرمایهگذاری زیادی میکند، حواستان جمع باشد...


  فاطمه    چهارشنبه 2 تیر 1395    10:07 ق.ظ

لوگوی دوستان
لینک دوستان

تمامی حقوق این وبلاگ برای سرباز ولایتمحفوظ است.